Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 119 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.เชียงใหม่
โอนครั้งที่ 118 งบลงทุน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ สบก.
โอนครั้งที่ 117 งบลงทุน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ รับคืนศทส.
โอนครั้งที่ 116 งบลงทุน โครงการพัฒนาเทคโนโลย๊ฯ รับคืนสผค.
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 116-118
โอนครั้งที่ 115 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.77แห่งและสผค.
โอนครั้งที่ 114 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.
โอนครั้งที่ 113 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.สระบุรี
โอนครั้งที่ 112 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 111 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 110 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สบก.และสพถ.
โอนครั้งที่ 109 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สบก.และสพถ.
โอนครั้งที่ 108 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.และสผค.
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 108-110
โอนครั้งที่ 107 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 106 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สผค.
โอนครั้งที่ 105 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 104 งบลงทุน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ สตท.9
โอนครั้งที่ 103 งบลงทุน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ สตท.9
โอนครั้งที่ 102 งบลงทุน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ศทส.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional