Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส.จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Input form (Online) ปี 2561 สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (29 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 5/2561 (26 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ต.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ต.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 51 ปี (22 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมการใช้ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CAD_COMPUTER) ผ่าน Web Conference (19 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M ผ่าน Web Conference (19 ต.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี (19 ต.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร (16 ต.ค. 2561)
กตส.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12 ต.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (12 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(Online) ปี 2561 ผ่านระบบ Web Conference (12 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมซักซ้อมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(Online) ปี 2561 (Input form) (10 ต.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบรอบ 16 ปี (9 ต.ค. 2561)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี (5 ต.ค. 2561)
อตส.หารือสำนักงานก.พ.ขับเคลื่อนแนวทางปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งงาน (4 ต.ค. 2561)
"สมหวิง หนูศิริ” ผู้นำความรู้ทางบัญชี สร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่การพัฒนา ศพก. อย่างยั่งยืน (3 ต.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมกรอบงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 2561)
กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (1 ต.ค. 2561)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ต.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional