Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 34 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมตรวจบัญชัสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 31 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การส่งรายงานการสอบบัญชีและแฟ้มกระดาษทำการต้นฉบับ
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 1,2 ลงวันที่่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
การมอบหมายงานสอบบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
รายชื่อผู้กำกับดูแลผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ข้อมูลสหกรณ์
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การสรรหาผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
เรื่อง การรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online (Version 3.0)
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 ครั้งที่ 1
ติดต่อหน่วยงาน
วิธีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีการใช้คำสั่งฟังก์ชัน ใน Microsoft Excel (ยกเลิก)
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 129 - 130 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional