Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 ครั้งที่ 4
วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ครั้งที่ 5
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 ครั้งที่ 6
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2561 ครั้งที่ 7
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 ครั้งที่ 8
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ครั้งที่ 9
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ครั้งที่ 10
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ครั้งที่ 11
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ครั้งที่ 12
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชำระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 4
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional