Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 9 งบลงทุน (เกษตรกร เยาวชนฯ)
โอนครั้งที่ 8 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร)
โอนครั้งที่ 7 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ)
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน (โครงการสร้างความเชื่อมั่นฯ)
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ)
โอนครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน (โครงการฯ แปลงใหญ่)
โอนครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ)
โอนครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน (เกษตกรเยาวชนฯ)
โอนครั้งที่ 265 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สทส.,สพถ.,สตท.2
โอนครั้งที่ 264 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.,สมช.
โอนครั้งที่ 263 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สบก.,สผค.,สทส.
โอนครั้งที่ 262 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.8
โอนครั้งที่ 261 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 260 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตท.10
โอนครั้งที่ 259 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.เพชรบุรี
โอนครั้งที่ 258 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท. , สตส.
โอนครั้งที่ 257 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สตส.บุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 256 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สผค. , สตท. , สตส.
โอนครั้งที่ 255 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional