Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีศักยภาพตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กลุ่มที่ 1 กำหนดการดำเนินการระยะสั้น) (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ (13 พ.ย. 2556)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (12 พ.ย. 2556)
การคัดเลือกเป็นผู้มีศักยภาพตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ต.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 4 เรื่อง (8 ต.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 ต.ค. 2556)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร พ.ศ.2556 (16 พ.ค. 2556)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional