Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์บ้านมั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์บริการเดินรถ
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562
ใบแจ้งความจำนงรับการอบรมเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ถือปฏิบัติระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญฃีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๔๑ - ๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 2
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional