Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (15 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กรณีเพื่อเลื่อน) (14 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กรณีเพื่อเลื่อน) (14 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส (7 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (4 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (1 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 (1 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (29 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (29 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่องการแสดงความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด (29 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (26 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (26 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (18 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (29 ธ.ค. 2558)
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (TOR) (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ปีงบประมาณ 2559 (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional