Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 50 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สตท.,สตส.
โอนครั้งที่ 49 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 48 งบดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพชรบูรณ์
โอนครั้งที่ 47 งบลงทุน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สบก.
โอนครั้งที่ 46 งบลงทุน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สตท.10
โอนครั้งที่ 45 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สบก.
โอนครั้งที่ 44 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก.
โอนครั้งที่ 43 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) กทม.
โอนครั้งที่ 42 งบลงทุน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลาง
โอนครั้งที่ 41 งบลงทุน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลาง
โอนครั้งที่ 40 งบลงทุน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สตท.7
โอนครั้งที่ 39 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ ) สพถ.
โอนครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) เลย
โอนครั้งที่ 37 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) เลย
โอนครั้งที่ 36 งบดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพชนบูรณ์
โอนครั้งที่ 35 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ สพถ.
โอนครั้งที่ 34 งบดำเนินงาน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ สพถ.
โอนครั้งที่ 33 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สพถ.(กปร.)
โอนครั้งที่ 32 งบบุคลากร(แผนงานบุคลากร) ปราจีนบุรี
โอนครั้งที่ 31 งบลงทุน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.6,นครสวรรค์,กระบี่
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional