Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (18 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (29 ธ.ค. 2558)
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (TOR) (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ปีงบประมาณ 2559 (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ) (24 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (22 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (16 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมก้น (20 พ.ย. 2558)
ประกาศ สตส.ชัยภูมิ เรื่องขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีตกลงราคา (18 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าวงจรสำหร้บสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีศักยภาพ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (11 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPv6 (93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (43.21.15.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พ.ย. 2558)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ ของสถาบันเกษตราธิการ (3 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (2 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional