Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (23 เม.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ณ จ.อุบลราชธานี (22 เม.ย. 2562)
รตส.ร่วมต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุราษฎร์ธานี (22 เม.ย. 2562)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.นครพนม (19 เม.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 (18 เม.ย. 2562)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (18 เม.ย. 2562)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 เม.ย. 2562)
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 (11 เม.ย. 2562)
กตส. จัดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 (10 เม.ย. 2562)
กตส.มอบเงินบริจาคแก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและมูลนิธิวชิรพยาบาล (9 เม.ย. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลาง มุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งคุณธรรม ต้นแบบการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี (9 เม.ย. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (9 เม.ย. 2562)
กตส. เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 (4 เม.ย. 2562)
รตส. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 ของ สตท.1 (4 เม.ย. 2562)
รตส. พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 เม.ย. 2562)
รตส. พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (4 เม.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 เม.ย. 2562)
รตส.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศพก.อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (1 เม.ย. 2562)
อตส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จ.กาญจนบุรี (1 เม.ย. 2562)
กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ปี (1 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional