Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อบันทึกรายชื่อในทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 13
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 77 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2563
คู่มือ เรื่อง แนวทางในการจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์
โครงการอบรม เรื่อง "การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร"
แผนการจัดอบรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2562
เครื่องมือการเลือกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional