Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การต่ออายุและการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
หลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 รุ่นที่ 1
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประอุทกภัย
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
ประเภทออมทรัพย์ฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสือนำส่งงบการเงิน ที่ กษ 0404/ว24
คู่มือระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำนมดิบ
ก.ย. 2553
ก.ย. 2554
ส.ค. 2555
ก.ย. 2556
ก.ย. 2557
รายชื่อผู้สอบบัญชี่ภาคเอกชนที่ต้องต่ออายุทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในปี 2559
รายชื่อหัวหน้าสายสอบบัญชีที่ต้องต่ออายุทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในปี 2559
ต.ค. 2557
พ.ย. 2557
ธ.ค. 2557
ม.ค. 2558
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional