Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ขอนแก่น (20 ก.พ. 2561)
อตส. ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (19 ก.พ. 2561)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (15 ก.พ. 2561)
กตส.ประชุมหารือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (13 ก.พ. 2561)
รตส.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน (12 ก.พ. 2561)
อตส. ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” (8 ก.พ. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (8 ก.พ. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จ.จันทบุรี (7 ก.พ. 2561)
อตส. ให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (6 ก.พ. 2561)
รตส. ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรมฯ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ สตท.2 (5 ก.พ. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (5 ก.พ. 2561)
กตส.จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง "การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรในองค์กรอภาครัฐ” (5 ก.พ. 2561)
กตส. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี (2 ก.พ. 2561)
อตส.ร่วมรับฟังนโยบายปฏิรูปเกษตร แก้ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ (29 ม.ค. 2561)
รตส.ให้การต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (29 ม.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5 (26 ม.ค. 2561)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2561 รุ่นที่ 3 (25 ม.ค. 2561)
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ จังหวัดกระบี่ (25 ม.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรม ประจำปี 2561 ในพื้นที่ สตท.1 (25 ม.ค. 2561)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (25 ม.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional