Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 166 งบดำเนินงาน โครงการะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โอนครั้งที่ 165 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่ 163 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่ 164 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่ 162 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่ 161 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
โอนครั้งที่160 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่159 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่158 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตร
โอนครั้งที่ 148-157 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภารกิจ
โอนครั้งที่ 146-147 (งบดำเนินงาน / งบรายจ่ายอื่น)
โอนครั้งที่ 144-145 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โอนครั้งที่ 143 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
โอนครั้งที่ 142 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
โอนครั้งที่ 141 เบิกแทนกัน ( โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ)
โอนครั้งที่ 140 งบดำเนินงาน โครงการ ศพก.
โอนครั้งที่ 139 งบดำเนินงาน โครงการแปลงใหญ่
โอนครั้งที่ 138 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์
โอนครั้งที่ 136 งบดำนเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
โอนครั้งที่ 135 งบดำนเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional