Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบแบบสอบสวน การเลือกตัวอย่าง และการจัดทำกระดาษทำการ (4 เม.ย. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี (4 เม.ย. 2561)
อตส.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ (4 เม.ย. 2561)
อตส.เข้าร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร (3 เม.ย. 2561)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (3 เม.ย. 2561)
อตส. เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (2 เม.ย. 2561)
กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล (2 เม.ย. 2561)
กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี (2 เม.ย. 2561)
กตส.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (30 มี.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ (29 มี.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ชัยนาท (29 มี.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จ.ชัยนาท (29 มี.ค. 2561)
อตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี (27 มี.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมซักซ้อมผู้ตรวจสอบกิจการ เรื่อง ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ (27 มี.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะผู้ตรวจสอบกิจการ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ (27 มี.ค. 2561)
"นิตยา จันชัยภูมิ” ครูบัญชีอาสาดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำบัญชี สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (26 มี.ค. 2561)
กตส.เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2560 (26 มี.ค. 2561)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 39 ปี (26 มี.ค. 2561)
กตส. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตและโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน (23 มี.ค. 2561)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี (23 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional