Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
คู่มือ การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี ๒๕๕๗ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖)
มี.ค. 2553
มี.ค. 2554
ก.พ. 2555
มี.ค. 2556
มี.ค. 2557
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547
หนังสือนำส่ง
เรื่อง การถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชีที่ปรับใหม่ ลงวันที่ 23 มกราคม 2557
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อและเงินรับฝาก (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
ชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2555
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือและสื่อการสอน หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ และการจัดทำงบการเงิน
คู่มือระบบบัญชีการนำเข้าและส่งออกผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เม.ย. 2553
เม.ย. 2554
มี.ค. 2555
เม.ย. 2556
เม.ย. 2557
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional