Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 57 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 (สมช.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 56 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 ส่วนกลาง (สพถ.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 55 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 ส่วนกลาง (สทส.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 54 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 (สทส.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 53 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 (สตท.8)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 51-52 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1,2
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 50 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 (สบก.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 49 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 (สตท.3)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 48 งบดำเนินงาน ผลผลิต 4 (สพค.)
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 47 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 46 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 45 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 44 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 43 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สตส.มหาสารคาม
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 42 งบรายจ่ายอื่น ผลผลิต 3
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 41 งบรายจ่ายอื่น ผลผลิต 3
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 40 งบรายจ่ายอื่น ผลผลิต 1
โอนงบประมาณครั้งที่ 39 งบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง) ผลผลิต 1 สตส.ระยอง สตส.สมุทรปราการ และ สตส.ปัตตานี
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 38 งบลงทุน(ครุภัณฑ์) ผลผลิต 1
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 37 งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 4
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional