Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี (23 พ.ค. 2561)
กตส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง (23 พ.ค. 2561)
อตส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.จันทบุรี (23 พ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จ.จันทบุรี (23 พ.ค. 2561)
อตส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด จ.จันทบุรี (23 พ.ค. 2561)
รตส. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (18 พ.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น (18 พ.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561 (15 พ.ค. 2561)
คณะผู้บริหาร กตส. นำเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 61 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล (15 พ.ค. 2561)
อตส.บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานครูบัญชี (15 พ.ค. 2561)
กตส.จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2561 (15 พ.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (11 พ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.กาฬสินธุ์ (11 พ.ค. 2561)
รตส. ร่วมให้การต้อนรับทีมงานจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11 พ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด จ.ขอนแก่น (10 พ.ค. 2561)
รตส. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ (10 พ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.อุดรธานี (9 พ.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 63 (9 พ.ค. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และ รมว.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนจังหวัดสุรินทร์ (8 พ.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก. และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ จ.พัทลุง (8 พ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional