Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ต.ค. 2553
ต.ค. 2555
ต.ค. 2556
ชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ.2555-2558
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์ (เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1- 10/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด)
เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2555
หนังสือสำนักนโยบายและมาตรฐาน ที่กษ 0402.6/6 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 เรื่อง คำแนะนำในการวิเคราะห์ทางการเงินตามรูปแบบงบการเงินใหม่
วิธีปฏิบัติทางบัญชีกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโครงการลดภาระหนี้
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตการเกษตร (ยางพารา) โดยการเป็นตัวแทน พ.ศ.2553
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพื่มโดยสถาบันเกษตรกร
พ.ย. 2552
พ.ย. 2553
ต.ค. 2554
พ.ย. 2555
พ.ย. 2556
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์(เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)
การประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชนปี ๒๕๕๙ (๗ กันยายน ๒๕๕๘)
ธ.ค. 2552
ธ.ค. 2553
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional