Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ประชุมซักซ้อมผู้สอบภาคเอกชน เรื่องเคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุนหลักสูตรที่ 1 (27 ตุลาคม 2559)
เอกสารประกอบการการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน รุ่นที่ 12
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559
เอกสารบรรยาย หลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านการเงินลงทุน วันที่ 27 ตุลาคม 2559
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกำกับสหกรณ์ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เอกสารบรรยาย หลักสูตร จับประเด็นความเสี่ยงในการสอบบัญชี วันที่ 18 สิงหาคม 2559
เอกสารบรรยาย หลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านสินเชื่อ/ เงินรับฝาก /ทุนเรือนหุ้น วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย (วันที่24 ธันวาคม 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ตรวจสอบสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน หัวข้อ ประเด็นร้อนที่สหกรณ์ต้องรู้ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คำแนะนำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกำกับสหกรณ์
ลักษณะข้อบกพร่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
พ.ค. 2559
เม.ย. 2559
แบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย”
แบบแจ้งประสงค์เข้าอบรมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
มี.ค. 2559
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional