Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ตรวจสอบสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน หัวข้อ ประเด็นร้อนที่สหกรณ์ต้องรู้ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คำแนะนำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกำกับสหกรณ์
ลักษณะข้อบกพร่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
พ.ค. 2559
เม.ย. 2559
แบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย”
แบบแจ้งประสงค์เข้าอบรมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
มี.ค. 2559
ก.พ. 2559
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีการปฏิบัติทางบัญชีมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การแสดงรายการเงินลงทุนในหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
คำนิยามและคำแนะนำการบันทึกข้อมูลหนี้ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนดและหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คู่มือ การตรวจสอบเงินลงทุนสหกรณ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2545 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
คู่มือ การแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Input form) สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เรื่อง การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ก.ย. 2552
ก.ย. 2555
คำแนะนำและขั้นตอน Downloads โปรแกรม Input form setup V2.1 Patch 1 และการยืนยันข้อมูลทางการเงินในระบบงานสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (Cad_Ca)
ต.ค. 2552
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional