Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) (19 ธ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะผู้สอบบัญชีใช้โปรแกรม CATS ช่วยตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (18 ธ.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และแนวทางการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) (18 ธ.ค. 2561)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ CATS เพื่อตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 2 (18 ธ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” (18 ธ.ค. 2561)
กตส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" (17 ธ.ค. 2561)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.3 (14 ธ.ค. 2561)
รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร"การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” (14 ธ.ค. 2561)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.8 (14 ธ.ค. 2561)
รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ (14 ธ.ค. 2561)
รตส. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.หนองคาย (14 ธ.ค. 2561)
รตส. ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดอุดรธานี (14 ธ.ค. 2561)
อตส.ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (14 ธ.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ (14 ธ.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 มูลนิธิครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ธ.ค. 2561)
สบก.จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2561 (13 ธ.ค. 2561)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (13 ธ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (12 ธ.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (12 ธ.ค. 2561)
กตส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ CATS เพื่อตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สำหรับภาคออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 (12 ธ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional