Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับบริการการตรวจสอบบัญชีที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๗๖,๗๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2560
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 12
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
วิธีปฏิบัติทางบัญชีมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/59
ชั่วโมงอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ.2559
ประชุมซักซ้อมผู้สอบภาคเอกชน เรื่องวินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงาน หลักสูตรที 4 (15 กันยายน 2559)
ประชุมซักซ้อมผู้สอบภาคเอกชน เรื่องประเด็นความเสี่ยงในการสอบบัญชี หลักสูตรที่ 3 (18 สิงหาคม 2559)
ประชุมซักซ้อมผู้สอบภาคเอกชน เรื่องเคล็ดลับตรวจสอบด้านสินเชื่อ ฯ หลักสูตรที่ 2 (24 กรกฎาคม 2559)
ประชุมซักซ้อมผู้สอบภาคเอกชน เรื่องเคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุนหลักสูตรที่ 1 (27 ตุลาคม 2559)
เอกสารประกอบการการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน รุ่นที่ 12
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559
เอกสารบรรยาย หลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านการเงินลงทุน วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional