Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 76 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 75 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 74 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 73 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 72 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 71 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 70 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 69 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 68 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 67 ครุภัณฑ์อื่นๆ ผลผลิต 1
ใบอนุมัติโอนครั้งที่ 67-79
โอนครั้งที่ 66 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 65 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 64 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
pm 10 สตส.ตราด งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 63 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 62 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
pm 9 สตส.เชียงใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,โฆษณาและเผยแพร่,ไฟฟ้าและวิทยุ ผลผลิต 3
pm 8 สตส.อุบลราชธานี งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ ผลผลิต 3
pm 7 สตส.น่าน งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลผลิต 3
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional