Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561ครั้งที่ 1
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561ครั้งที่ 2
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561ครั้งที่ 3
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 1
แบบแจ้งความประสงค์เข้าอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2561
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำบัญชีไม่ได้เลย
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำบัญชีขั้นต้นได้และทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำงบทดลองได้และทำบัญชีขั้นปลายได้
ระเบียบ
กษ 0404/ว 63 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional