Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ (นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ ) (3 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (1 ก.ค. 2563)
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ (นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม) (29 มิ.ย. 2563)
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ (นางพจนีย์ แสนลา) (29 มิ.ย. 2563)
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ (นางพิมพา อนันต์กีรติการ) (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (18 มิ.ย. 2563)
เผยแพร่สาระสำคัญของผลงาน (นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง) (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (28 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (20 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (18 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (18 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (15 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (7 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (1 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (1 พ.ค. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional