Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2565
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2565 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2565
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กษ.ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting (26 ม.ค. 2565)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในส่วนกลางครั้งที่ 1/2565 (24 ม.ค. 2565)
อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 (21 ม.ค. 2565)
อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้ Smart4M ของสหกรณ์นำร่องและขยายผลการพัฒนาการใช้ Smart4M พื้นที่ สตท. 9 (20 ม.ค. 2565)
อตส. เป็นประธานการประชุม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 1/2565 (19 ม.ค. 2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (13 ม.ค. 2565)
กตส.จัดการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลในยุค New Normal อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (12 ม.ค. 2565)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (10 ม.ค. 2565)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเปิด"งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 (5 ม.ค. 2565)
กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (4 ม.ค. 2565)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 (2 ม.ค. 2565)
กตส.จัดประชุมหารือชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (30 ธ.ค. 2564)
รตส.เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง (29 ธ.ค. 2564)
กตส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค. 2564)
กตส.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ธ.ค. 2564)
กตส. จัดประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (27 ธ.ค. 2564)
ผอ.ศทส. ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์กับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด (26 ธ.ค. 2564)
ผอ.ศทส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (26 ธ.ค. 2564)
รตส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ธ.ค. 2564)
กตส.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี กรมฯ ครั้งที่ 5/2564 (23 ธ.ค. 2564)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel