Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2563
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2563 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2563
รตส. ร่วมลงพื้นที่ติดตาม รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (17 ก.พ. 2563)
รตส.ร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตาม รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (17 ก.พ. 2563)
รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (17 ก.พ. 2563)
อตส. ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จ.อุดรธานี (17 ก.พ. 2563)
กตส.ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด (14 ก.พ. 2563)
กตส.ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา (14 ก.พ. 2563)
อตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2563 (13 ก.พ. 2563)
รตส.ร่วมประชุม Web Conference ชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 (13 ก.พ. 2563)
กตส.ร่วมพิธีสมโภชศาลแม่ย่าตาบ (13 ก.พ. 2563)
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) (12 ก.พ. 2563)
กตส.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ (11 ก.พ. 2563)
กตส.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” (11 ก.พ. 2563)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ครั้งที่ 1/2563 (7 ก.พ. 2563)
อตส. เข้าร่วมประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (7 ก.พ. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 (5 ก.พ. 2563)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก (4 ก.พ. 2563)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 (4 ก.พ. 2563)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2563” หนุนนักเรียนและครูเรียนรู้การทำบัญชีผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (4 ก.พ. 2563)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าและเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ (4 ก.พ. 2563)
รตส.เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2563” (4 ก.พ. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional