Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้สำหรับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนิทรรศการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บัญชี นำวิถีสู่ค (5 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 3 (31 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีย่อยต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์วารสารฉบับเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนการสอบบัญชี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการแถลงข่าวสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 และศึกษาดูงานผลสัมฤทธิ์ของการวางระบบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีเฉพ (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหร้บประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสารคดีภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ/จัดทำนิทรรศการผลงานครูบัญชีดีเด่น ออกแบบ/จัดทำฉากเวทีและผลิตวีดีทัศน์ ในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้นยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องอาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (29 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (24 ม.ค. 2562)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional