Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีรายย่อยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนการสอนบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (10 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ (10 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้นยาว (7 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (8 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (16 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ (12 ต.ค. 2561)
ประกาศ สตส.นครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสจำนวน 1 คัน (1 ต.ค. 2561)
ประกาศ สตส.นครปฐม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 2561)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional