Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทำบอร์ดสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชี บัญชีชี้่ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย (14 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีย่อยต่างๆ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (14 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โครงการพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้น-ยาว (19 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับส่งเสริม แนะนำและเชิญชวนการจัดทำบัญชี (9 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 , อาคาร 3, และ อาคาร 4, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart๔M) (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ (26 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ (13 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (13 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องแผนจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีรายย่อยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนการสอนบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (10 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ (10 พ.ค. 2562)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional