Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4  
ข่าวเด่นวันนี้
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (23/08/2562)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายมงคล พวงศรี ผอ.สตท.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
  รตส.เปิดอบรมการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 62 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และเทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (23/08/2562)
  อตส.เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) (23/08/2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2563
  รตส.เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายครูบัญชี (21/08/2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  แนวหน้า แก้หนี้ (21 มี.ค. 2562)
  กรมหม่อนไหมสู้ภัยแล้งแจงวิธีดูแลแปลงปลูก ใช้เชื้อราไมคอไรซาผสมปุ๋ยช่วยเพิ่มผลผลิต (21 มี.ค. 2562)
  เตือนรับมือพายุฤดูร้อน แนะชาวสวนผลไม้ป้องกันความเสียหาย (21 มี.ค. 2562)
  เปิดตัวแอฟ'ฟาร์ม D' ตัวช่วยออกแบบฟาร์ม (21 มี.ค. 2562)
  ระดม9หน่วยงานแก้ 'ภัยแล้ง' กรมชลกำชับงดทำนาปรัง (21 มี.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์