Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (28/02/2563)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2563 (27/02/2563)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนม ทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2563
  กตส.จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและปราบปราม (27/02/2563)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (26/02/2563)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  แนวหน้า แก้หนี้ (21 มี.ค. 2562)
  กรมหม่อนไหมสู้ภัยแล้งแจงวิธีดูแลแปลงปลูก ใช้เชื้อราไมคอไรซาผสมปุ๋ยช่วยเพิ่มผลผลิต (21 มี.ค. 2562)
  เตือนรับมือพายุฤดูร้อน แนะชาวสวนผลไม้ป้องกันความเสียหาย (21 มี.ค. 2562)
  เปิดตัวแอฟ'ฟาร์ม D' ตัวช่วยออกแบบฟาร์ม (21 มี.ค. 2562)
  ระดม9หน่วยงานแก้ 'ภัยแล้ง' กรมชลกำชับงดทำนาปรัง (21 มี.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์