Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 (23/09/2562)
  อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สกลนคร (23/09/2562)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร เพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา
  สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด (23/09/2562)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ.พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
  อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด (23/09/2562)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จ.สกลนคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการในฟาร์มโคนมด้วย
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
  ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี (14 มี.ค. 2562)
  ไฟเขียวกยท.ถ่ายทอดนวัตภรรม (14 มี.ค. 2562)
  กษ.ถกเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง (14 มี.ค. 2562)
  ชลประทานเฝ้าระวังรับมือภัยแล้ง (14 มี.ค. 2562)
  อัดมาตรการกระตุ้นราคาปาล์ม (14 มี.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์