Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครอบรอบ 67 ปี (13 มี.ค. 2562)
กตส.ครบ 67 ปี ยังยึดมั่นพัฒนาคุณภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส เชื่อถือได้ (13 มี.ค. 2562)
67 ปี กตส.ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชี (13 มี.ค. 2562)
67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชี (13 มี.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี (13 มี.ค. 2562)
Agri-เกษตรพันธุ์ดี (13 มี.ค. 2562)
ครบรอบ 76 ปี (13 มี.ค. 2562)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional