Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส. ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 (17/02/2563)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. เป็นประธานในพิธีเปิด
  อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (17/02/2563)
  รตส. ร่วมลงพื้นที่ติดตาม รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (17/02/2563)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  รตส.ร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตาม รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (17/02/2563)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรฯ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562
  ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562
  "กฤษฎา"เร่ง 4 นโยบายก่อนรัฐบาลหมดวาระ (7 มี.ค. 2562)
  รับซื้อเรือประมง 305 ลำ (7 มี.ค. 2562)
  มอบนโยบาย (7 มี.ค. 2562)
  ช่องทางขาย (7 มี.ค. 2562)
  ตั้งหน่วยฝนหลวงที่บุรีรัมย์เติมน้ำในอ่างบรรเทาภัยแล้ง (7 มี.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์