Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19 พ.ย. 2562)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19 พ.ย. 2562)
กตส.แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี (18 พ.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินรับฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (15 พ.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน รุ่นที่ 2 (15 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
รตส.ร่วมต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.นราธิวาส (13 พ.ย. 2562)
อตส.ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรมช.กษ. ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (12 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (12 พ.ย. 2562)
รตส.ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลสวนแตง จ.สุพรรณบุรี (12 พ.ย. 2562)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดราชบุรี (11 พ.ย. 2562)
รตส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด (11 พ.ย. 2562)
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (6 พ.ย. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี (6 พ.ย. 2562)
กตส. จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี (6 พ.ย. 2562)
กตส.จัดประชุมการบริหารจัดการภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 (6 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกษ. ประจำปี 2562 (6 พ.ย. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 53 ปี (1 พ.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ (1 พ.ย. 2562)
กตส.เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ (31 ต.ค. 2562)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional