Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
รตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมกระบวนการสอบบัญชีกับการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (22 ม.ค. 2562)
กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18 ม.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด นำโปรแกรมระบบบัญชีบริหารจัดการสหกรณ์เข้มแข็ง (18 ม.ค. 2562)
กตส. เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (18 ม.ค. 2562)
กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (18 ม.ค. 2562)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (17 ม.ค. 2562)
รตส.ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการ และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง (16 ม.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (15 ม.ค. 2562)
อตส.ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง (15 ม.ค. 2562)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยผู้อื่น (15 ม.ค. 2562)
รตส.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (14 ม.ค. 2562)
รตส. ร่วมประชุมติดตามผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (11 ม.ค. 2562)
รตส. เข้าร่วมงานวันสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาฯ (11 ม.ค. 2562)
กตส.ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (10 ม.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดที่ทำการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 ม.ค. 2562)
กตส.จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) (9 ม.ค. 2562)
กตส. จัดอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลและการเขียนคำสั่ง ACL ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 (9 ม.ค. 2562)
อตส. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (9 ม.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช 2562 (9 ม.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเยาวชน "ออมไม่อด จดไม่จน” ใช้บัญชีช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงิน (9 ม.ค. 2562)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional