Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552
สตท.5 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (21 ก.ค. 2552)
สตท.5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (17 ก.ค. 2552)
สตท.6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 ก.ค. 2552)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (จำนวน 2 คัน) ครั้งที่ 2 (2 ก.ค. 2552)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (จำนวน 2 คัน) (29 มิ.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (29 พ.ค. 2552)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ (13 พ.ค. 2552)
สตส.สงขลา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 (22 เม.ย. 2552)
สตส.สงขลา ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (22 เม.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ (21 เม.ย. 2552)
สตส.หนองคาย ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี (20 เม.ย. 2552)
สตส.หนองคาย ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี (20 เม.ย. 2552)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (7 เม.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สตส.สงขลา (30 มี.ค. 2552)
ร่างโครงการทำระบบ VPN และการเช่าวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานในส่วนภูมิภาค (17 ก.พ. 2552)
สตส.ฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ม.ค. 2552)
ร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 การจัดจ้างสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของ สตส.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (9 ม.ค. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (6 ม.ค. 2552)
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมวดที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 ธ.ค. 2551)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ธ.ค. 2551)
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional