Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี ข่าว/บทความทั้งหมด
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Concept Smart Farmer กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คุณสมบัติ Smart Farmer
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer
โดย นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer และ Smart Officer
โดย ดร.จุมพล สงวนสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การวิเคราะห์ต้นทุนรายอาชีพ
โดย นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา
หน้า : [1]
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel