Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (30 ก.ย. 2558)
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่่องโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR)โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องราคาจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (18 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องขอบเขตของงาน (Term of Reference)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (17 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (11 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27 ก.ค. 2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน้กงานราชการทั่วไป (20 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24 มิ.ย. 2558)
หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional