Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 ก.ย. 2557)
ประกาศ แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการกตส.ปีงบประมาณ 2558 แก้ไข (24 ก.ย. 2557)
ประกาศ แก้ไข ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่กตส. ปีงบประมาณ 2558 แก้ไข (24 ก.ย. 2557)
ประกาศ รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการกตส.ประจำปี 2558 (22 ก.ย. 2557)
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่กตส. ประจำปี 2558 (22 ก.ย. 2557)
ประกาศ สตส.ชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (16 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2558 (15 ก.ย. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนจัดงานประชุมวิชาการ กตส.ปี 2557 (10 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (9 ก.ย. 2557)
ประกาศ สตส.ชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ (5 ก.ย. 2557)
ประกาศ สตส.สมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ (1 ก.ย. 2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (25 ส.ค. 2557)
ประกาศ สตส.สงขลา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (19 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะกรเสนอราคา (4 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1 ส.ค. 2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (23 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 290 รายการ (10 ก.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (20 พ.ค. 2557)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (19 พ.ค. 2557)
หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional