Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงหลังคา อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 มี.ค. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 (15 พ.ย. 2562)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ พนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก (4 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (8 พ.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (20 พ.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ (24 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (26 ก.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ก.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ก.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง จ้ดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ (22 ส.ค. 2561)
ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในคร้วเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ (22 ส.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional