Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> Gin Conference
Gin Conference
โครงการยกระดับการศึกษาให้กับอาสาสมัครเกษตรและบุคลากรในกระบวนการสหกรณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (11 ต.ค. 2555)
การบรรยาย เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน ก.พ. ครั้งที่ 2 (7 ส.ค. 2555)
การบรรยายหลักสูตรที่ 3 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป วันที่ 10 - 14 ก.ค. 2555 (1 ส.ค. 2555)
การบรรยายหลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ตั้งแต่ 1 - 3 ปี วันที่ 12 - 16 มิ.ย. 2555 (1 ส.ค. 2555)
การบรรยายติวภาค ก. ย้อนหลัง (13 ก.ค. 2555)
ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีครั้งที่ 5/2555 (20 มิ.ย. 2555)
การบรรยายหลักสูตรที่ 1 วันที่ 22 - 23 พ.ค. 2555 (28 พ.ค. 2555)
การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2555 (18 เม.ย. 2555)
ประชุมมอบหมายนโบยายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (5 เม.ย. 2555)
กรอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 เม.ย. 2555)
ติวกวดวิชาเพือสอบภาค ก. (14 มี.ค. 2555)
โปรแกรมรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ (13 มี.ค. 2555)
จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง (9 มี.ค. 2555)
เตรียมความพร้อมในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ "สลากกินแบ่งรัฐบาล" (5 มี.ค. 2555)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional