Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์"ครูบัญชีอาสา" ส่งเสริมการทำบัญชีสู่วิถีพอเพียง (20 ก.ค. 2555)
ประกาศ สตท.10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (11 พ.ค. 2555)
ประกาศ สตส.อุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ (3 พ.ค. 2555)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (30 เม.ย. 2555)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (30 เม.ย. 2555)
ประกาศ สตส.สุโขทัย เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทางราชการ (25 เม.ย. 2555)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 เม.ย. 2555)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (30 มี.ค. 2555)
ประกาศ สตส.นครนายก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (30 มี.ค. 2555)
ประกาศ สตส.นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (28 มี.ค. 2555)
ประกาศ สตส.ชุมพร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (19 มี.ค. 2555)
สตส.ขอนแก่น ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (16 มี.ค. 2555)
ประกาศ สตส.นครนายก เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 มี.ค. 2555)
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มี.ค. 2555)
ประกาศ สตส.สุโขทัย สอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (29 ก.พ. 2555)
ประกาศ สตส.นครนายก เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27 ก.พ. 2555)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 10๐ KVA และพร้อมใช้งาน (22 ก.พ. 2555)
ประกาศ สตส.ภูเก็ต เรื่อง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (15 ก.พ. 2555)
ประกาศ สตส.พังงา เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (15 ก.พ. 2555)
ประกาศ สตส.ชัยนาท เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ จำนวน 1 รายการ (13 ก.พ. 2555)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional