Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
กรกฎาคม 2562
กตส.นำองค์ความรู้ด้านบัญชีเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ใน รร.ตชด. (31/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 31/2562 วันที่ออกอากาศ 30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยบัญชี (31/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 30/2562 วันที่ออกอากาศ 23 และ 25 กรกฎาคม 2562
ส่งเสริมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (31/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 29/2562 วันที่ออกอากาศ 16 และ 18 กรกฎาคม 2562
3 พอ พลิกชีวิต ตามศาสตร์พระราชา (31/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 28/2562 วันที่ออกอากาศ 9 และ 11 กรกฎาคม 2562
แนะนำนวัตกรรมกรมฯ (31/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 27/2562 วันที่ออกอากาศ 2 และ 4 กรกฎาคม 2562
     
มิถุนายน 2562
พัฒนาบุคลากร กตส. (05/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 26/2562 วันที่ออกอากาศ 25 และ 27 มิถุนายน 2562
ปลูกฝังเยาวชนทำบัญชี สู่ความพอเพียง (05/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 25/2562 วันที่ออกอากาศ 18 และ 20 มิถุนายน 2562
กู้วิกฤตสหกรณ์ด้วยบัญชี (05/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 24/2562 วันที่ออกอากาศ 11 และ 13 มิถุนายน 2562
เกษตรกรดีเด่น ใช้บัญชีสร้างสุขให้ชุมชน (05/07/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 23/2562 วันที่ออกอากาศ 4 และ 6 มิถุนายน 2562
     
พฤษภาคม 2562
อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง (30/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 22/2562 วันที่ออกอากาศ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบ กตส. (30/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 21/2562 วันที่ออกอากาศ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562
สัมมนาครูบัญชีดีเด่น ปี 62 (30/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 20/2562 วันที่ออกอากาศ 14 และ 16 พฤษภาคม 2562
คลินิกบัญชี สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (30/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 19/2562 วันที่ออกอากาศ 7 และ 9 พฤษภาคม 2562
     
เมษายน 2562
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ยุค 4.0 (02/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 18/2562 วันที่ออกอากาศ 30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2562
สร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี (01/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 17/2562 วันที่ออกอากาศ 23 และ 25 เมษายน 2562
ครูบัญชีอาสา มุ่งมั่นนำบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน (01/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 16/2562 วันที่ออกอากาศ 16 และ 18 เมษายน 2562
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำระบบบัญชีบริหารธุรกิจสหกรณ์เข้มแข็ง (01/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 15/2562 วันที่ออกอากาศ 9 และ 11 เมษายน 2562
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน (01/05/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 14/2562 วันที่ออกอากาศ 2 และ 4 เมษายน 2562
     
มีนาคม 2562
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร (02/04/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 13/2562 วันที่ออกอากาศ 26 และ 28 มีนาคม 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก (02/04/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 12/2562 วันที่ออกอากาศ 19 และ 21 มีนาคม 2562
อบรมผู้สอบบัญชีระดับสูง (01/04/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 11/2562 วันที่ออกอากาศ 12 และ 14 มีนาคม 2562
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี (01/04/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 10/2562 วันที่ออกอากาศ 5 และ 7 มีนาคม 2562
     
กุมภาพันธ์ 2562
เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืน (28/02/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 9/2562 วันที่ออกอากาศ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เตรียมความพร้อมสู่ Cyber Auditor (28/02/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 8 วันที่ออกอากาศ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (14/02/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 7/2562 วันที่ออกอากาศ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562
สหกรณ์เข้มแข็งด้วยโปรแกรมบัญชี (14/02/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 6/2562 วันที่ออกอากาศ 5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2562
     
มกราคม 2562
อบรมการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง (30/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 5/2562 วันที่ออกอากาศ 29 และ 31 มกราคม 2562
เปิดที่ทำการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ (30/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 4/2562 วันที่ออกอากาศ 22 และ 24 มกราคม 2562
เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสหกรณ์ (30/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 3/2562 วันที่ออกอากาศ 15 และ 17 มกราคม 2562
ครูบัญชีดีเด่น พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยบัญชี (30/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 2/2562 วันที่ออกอากาศ 8 และ 10 มกราคม 2562
เสริมความรู้การใช้โปรแกรม ACL (07/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 1/2562 ออกอากาศวันที่ 1 และ 3 มกราคม 2562
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional