Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2561
การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (07/01/2562)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 52/2561 ออกอากาศ 25 และ 27 ธันวาคม 2561
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (24/12/2561)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 51/2561 ออกอากาศ 18 และ 20 ธันวาคม 2561
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (24/12/2561)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 50/2561 ออกอากาศ 11 และ 13 ธันวาคม 2561
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน (03/12/2561)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 49/2561 วันที่ออกอากาศ 4 และ 6 ธันวาคม 2561
     
พฤศจิกายน 2561
การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562 (03/12/2561)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 47/2561 วันที่ออกอากาศ 27 และ 29 พฤศจิกายน 2561
ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ (03/12/2561)
คลื่นเกษตรกร ตอนที่ 47/2561 วันที่ออกอากาศ 20 และ 22 พฤศจิกายน 2561
อบรมผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (03/12/2561)
MOU สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (07/11/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2561วันที่ออกอากาศ 6 และ 8 พฤศจิกายน 2561
สร้างความเข้าใจการใช้นวัตกรรม 4M (07/11/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2561วันที่ออกอากาศ 30 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561
     
ตุลาคม 2561
กตส.ขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 62 (25/10/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2561 ออกอากาศ 23 และ 25 ตุลาคม 2561
พัฒนาศักยภาพครูบัญชี (24/10/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 42/2561 ออกอากาศ 16 และ 18 ตุลาคม 2561
ครูบัญชีดีเด่น พัฒนาศพก.อย่างยั่งยืน (24/10/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2561 ออกอากาศ 9 และ 11 ตุลาคม 2561
กตส.เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 (24/10/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2561 ออกอากาศ 2 และ 4 ตุลาคม 2561
บัญชี 3 มิติ (02/10/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2561 ออกอากาศ 25 และ 27 กันยายน 2561
     
กันยายน 2561
นำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานสหกรณ์ (05/09/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2561 ออกอากาศ 28 และ 30 สิงหาคม 2561
ทำบัญชี มีพอใช้ ได้ทดแทนคุณ (05/09/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2561 ออกอากาศ 21 และ 23 สิงหาคม 2561
ตัดโกง ก่อนเกิดกรรม (04/09/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2561 ออกอากาศ 14 และ 16 สิงหาคม 2561
อตส.ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ (03/09/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2561 ออกอากาศ 7 และ 9 สิงหาคม 2561
เปิดโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (03/09/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2561 ออกอากาศ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561
     
กรกฎาคม 2561
เสวนาการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ (25/07/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2561 ออกอากาศ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561
อบรมการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง (25/07/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2561 ออกอากาศ 17 และ 19 กรกฎาคม 2561
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (25/07/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2561 ออกอากาศ 10 และ 12 กรกฎาคม 2561
ชูแนวคิด 3 คิด 4 รู้ (25/07/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2561 ออกอากาศ 3 และ 5 กรกฎาคม 2561
สหกรณ์ตัวอย่างใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น (25/07/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2561 ออกอากาศ 26 และ 28 มิถุนายน 2561
     
มิถุนายน 2561
ปลูกต้นรวงผึ้ง (26/06/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2561 ออกอากาศ 12 และ 14 มิถุนายน 2561
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรใช้ระบบตลาดนำการผลิต (26/06/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2561 ออกอากาศ 19 และ 21 มิถุนายน 2561
ขับเคลื่อนการสอนบัญชีโครงการไทยนิยมยั่งยืน (26/06/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2561 ออกอากาศ 5 และ 7 มิถุนายน 2561
สื่อมวลชนเยี่ยมชมภารกิจกตส. (01/06/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2561 ออกอากาศ 29 และ 31 พฤษภาคม 2561
สัมมนาครูบัญชีปี 61 (01/06/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2561 ออกอากาศ 1 และ 3 พฤษภาคม 2561
     
พฤษภาคม 2561
เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น นำบัญชีวางแผนการผลิต (18/05/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2561 ออกอากาศ 1 และ 3 พฤษภาคม 2561
เสริมทักษะผู้ตรวจสอบกิจการ (18/05/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2561 ออกอากาศ 24 และ 26 เมษายน 2561
เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (17/05/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2561 ออกอากาศ 15 และ 17 พฤษภาคม 2561
กตส.การันตีศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (17/05/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2561 ออกอากาศ 8 และ 10 พฤษภาคม 2561
     
เมษายน 2561
สอนแนะบัญชีโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (18/04/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2561 ออกอากาศ 17 และ 19 เมษายน 2561
เสริมศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี (18/04/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2561 ออกอากาศ 10 และ 12 เมษายน 2561
กตส.เสริมทักษะผู้ตรวจสอบกิจการ (18/04/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2561 ออกอากาศวันที่ 3 และ 5 เมษายน 2561
นำบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (18/04/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2561 ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2561
อบรมความรู้ในการบริหารงาน (17/04/2561)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2561 ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2561
     
มีนาคม 2561
66 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2561 ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2561
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2561 ออกอากาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
หารือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2561 ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรดีเด่น
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2561 ออกอากาศวันที่ 30 มกราคม 2561
     
กุมภาพันธ์ 2561
กตส.ต้อนรับผู้แทน DGRV
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2561 ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2561 ออกอากาศวันที่ 30 มกราคม 2561
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2561 ออกอากาศวันที่ 23 มกราคม 2561
     
มกราคม 2561
อบรมผู้สอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2561 ออกอากาศวันที่ 13 มกราคม 2561
กตส.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2561 ออกอากาศวันที่ 9 มกราคม 2561
รมช.กษ.มอบนโยบายการทำงาน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2561 ออกอากาศวันที่ 2 มกราคม 2561
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional