Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2559
กตส.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 52/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
กตส.หนุนสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 51/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
กตส.ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 50/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
กตส.รวมพลังแห่งความภักดี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 06ธันวาคม 2559
     
พฤศจิกายน 2559
กตส.จัดอบรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 47/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กตส.ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรและเครือข่ายครูบัญชีอาสา
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 46/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เปิดแผน Roadmap ปี 2560
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าเร่งสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
     
ตุลาคม 2559
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 42/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
     
กันยายน 2559
ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 38/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ตลาดเกษตรดิจิทัล
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 37/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 36/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
     
สิงหาคม 2559
หนุนสหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 35/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
บัญชีแก้จน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ทำบัญชี มีเงินออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
ขับเคลื่อนสหกรณ์มีผู้ทำบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
บูรณาการในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
     
กรกฎาคม 2559
สอนบัญชีค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2559
มาตรฐานความโปร่งใสกตส.
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ทำบัญชี สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ครอบครัว
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
     
มิถุนายน 2559
บัญชีสู่ความพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
ก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
     
พฤษภาคม 2559
ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตาม Road Map
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 21/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
สร้างวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการออม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
"บัญชีแก้จน…บัญชีชี้ทางรวย"
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
     
เมษายน 2559
กตส.จับมือ DGRV เสริมสร้างความรู้งานสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
คณะฝึกอบรมนานาชาติศึกษาดูงานภารกิจกตส.
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
ส่งเสริมองค์ความรู้บัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
     
มีนาคม 2559
ให้การต้อนรับผู้แทน JICA
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
เสริมความรู้การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
บรรเทาภัยแล้ง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
     
กุมภาพันธ์ 2559
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบระบบบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
     
มกราคม 2559
เสริมประสิทธิภาพบริการโปรแกรมบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
อบรมครูบัญชีอาสา
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
100 ปี สหกรณ์ไทย
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2559 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional