Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
โครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง"
การอบรมโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง

โครงการอบรมฯ หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพทีมงานจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง รุ่นที่ 1 " สำหรับอาสาสมัครครูบัญชีวัยใส

โครงการอบรมฯ หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพทีมงานจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง รุ่นที่ 1" สำหรับทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง (นิสิต นักศึกษา

อนุมัติอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำทีม 

อนุมัติอบรมสำหรับอาสาสมัครครูบัญชีวัยใส 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำทีม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ สำหรับอาสาสมัครครูบัญชีวัยใส 
 
 
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel