Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
เลขที่ 253 หมู่ 2
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
 
อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตรงข้ามโครงการหลวง แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
253 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
80/19 ถนนราษฎรยินดี 
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ 275 ถนนปิ่นอนุสรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3)
ถนนเศรษฐกิจ 1 
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
9 ถนนคตกฤช
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
11/55 ถนนเอกชัย 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
3 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ ถนนมาลัยแมน
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
200/15 ถนนแม่น้ำแม่กลอง
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

                      Back


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional