Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
139/26 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 139/23 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
18/2 ถนนไชยบุรี
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
213 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร
ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล 91000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส 223 หมู่ 8 ศูนย์ราชการบ้านปลักปลา
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
196 ถนนสวนสมเด็จ 
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
36 ถนนสิโรรส
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
81 หมู่ 3 
ตำบลบางรัก อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional