Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
171 ศูนย์ราชการนาสาร
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
 
171/7 ศูนย์ราชการนาสาร 
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
99/60 ถนนศรีตรัง
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
1 ซอยธราธิบดี 7 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
2/3 ถนนกำนัน
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา 93/5 ถนนบริรักษ์บำรุง
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
205/10 หมู่ 1
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
15/20 ถนนลุวัง
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional